Informationsmöte om utlysningen Möjliggörande teknologier TEKO