TEKO:s engagemang

TEKO:s rättsskydd motiveras av branschens gemensamma intresse av att mönster och modeller inte plagieras eller på annat sätt utnyttjas i strid med rättighetsinnehavarens intresse, varken i Sverige eller i utlandet. Våra medlemsföretag ska inte av ekonomiska skäl dra sig för att anlita juridisk expertis eller vända sig till domstol för att ta tillvara sina immateriella rättigheter. Det är också angeläget att nya domstolsavgöranden tillkommer som kan utveckla rättspraxis inom rättsområdet.

Som medlem i TEKO har du tillgång till den Immaterialrättsliga guiden som finns nedladdningsbar i menyn till vänster på denna sida. TEKO arrangerar även regelbundet informationsseminarium om immateriella rättigheter tillsammans med TimeDanowsky Advokatbyrå.

Om ert företag blir utsatt för plagiering eller liknande – reagera direkt och utnyttja gärna rådgivningen för att också agera så strategiskt riktigt som möjligt redan från början. För att öka möjligheterna att hävda era immateriella rättigheter vid ett angrepp är det dock viktigt att göra de förberedelser i form av registreringar och liknande som är möjliga.