TEKO anser att:

Ett starkt skydd för patent, varumärken, design och upphovsrätt är mycket viktigt för innovationer och investeringar. Det är viktigt att de lagar och regler som reglerar immaterialrättsliga frågor är anpassad efter företagens verklighet och inte minst för de utmaningar som kommer komma med växande digitalisering. Intrång ska stävjas och beivras, samtidigt som innovationer ska kunna spridas. Patenträtten är en immaterialrättighet med stor betydelse, inte minst för TEKO:s medlemmar och hela textilindustrin.

TEKO samarbetar med Svenskt Näringsliv med bevakning av immaterialrättsliga frågor på både nationell och internationell nivå. Vi anser att:

  • små som stora företag ska få effektivt skydd fört sina innovationer genom patent, varumärken, upphovsrätt eller mönsterskydd.
  • det därför är nödvändigt att man sänker kostnaderna, särskilt på patent.
  • det måste bli lättare att i praktiken stoppa dem som kopierar skyddade produkter.
  • företagen måste ha en rimlig chans att få tillbaka sina investeringar då framtagandet av nya produkter kräver investeringar. Om andra kan kopiera produkten så snart den når marknaden och konkurrera med ett pris som inte behöver täcka utvecklingskostnaderna, då lönar det sig knappast att satsa på kostnadskrävande produktutveckling. Det blir också svårt att få riskkapital. Det är därför viktigt att små innovativa företag har möjlighet att skydda sina investeringar.
  • EU:s medlemsländer ska enas om ett bra och billigt EU-patent utan krav på omfattande översättningar.
  • Sverige och andra länder ska enas om en förenklad ordning där man bara behöver processa i en domstol för att få stopp på patentintrång i flera länder.
  • tull, polis och åklagare bör få bättre kompetens, mer resurser och ett tydligare uppdrag att ingripa mot förfalskade produkter.
  • EU måste ta till krafttag i arbetet med piratkopierade produkter både inom EU och utanför.
  • de olika europeiska tullmyndigheterna bör samordnas på ett bättre sätt för att effektivisera beslagtagande av illegala produkter.