Svenskt mode – en delrapport om en bransch i förändring