Konjunkturprognos för industrin

På nedanstående länk finns konjunkturprognoser för industrin som Teknikföretagen ger ut. Informationen ger en bra överblick av teknikindustrins utveckling i Sverige, både på den inhemska och internationella marknaden.

Teknikföretagens konjunkturprognos