Handelsstatistik

Hos Kommerskollegium finns den senaste kvartalsstatistiken över Sveriges utrikeshandel med enskilt land eller region. Här kan du enkelt välja land/region och tidsperiod och få siffror för Sveriges export och import med det aktuella landet/regionen.

Flera gånger per år publicerar även Kommerskollegium analyser av den svenska utrikeshandelns utveckling.

Läs mer på Kommerskollegiums hemsida

Den senaste tekoexporten hittar du här