Allmänna leveransbestämmelser

TLS 16 är allmänna bestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär, till exempel metervaror på rulle. De passar dock inte för specialtillverkade varor som framställs efter beställning för en enskild kunds behov. Bestämmelserna reglerar parternas rättigheter och skyldigheter på ett rimligt och balanserat sätt. TLS 16 är avsedda att användas inom Sverige. För affärer utanför Sverige finns en engelsk version, TLS 16 E. Den har anpassats till internationella förhållanden vad avser leveransklausul och äganderättsförbehåll. I övrigt stämmer innehållet överens med den svenska utgåvan. Om detta kan man läsa i informationsskriften till TLS 16.

Dokumenten kan laddas ner nedan. Det går bra att länka till TLS 16 och TLS 16 E liksom att skriva ut dem. Både arbetsgivarmedlemmar och branschmedlemmar är välkomna att använda bestämmelserna!
Det är dock inte tillåtet att publicera dem på externa eller interna nät.

Leveransbestämmelser TLS 16

Informationsskriften om leveransbestämmelserna TLS 16

Engelsk version, TLS 16 E