Hållbara transporter

TEKO har tillsammans med Greenway Logistics tagit fram ett koncept med tjänster för att stötta sina medlemmar inom logistik och varuförsörjning.

Samverkan och koordinering av TEKO:s medlemmars transporter leder till en minskad miljöpåverkan bland annat genom minskning av CO2-utsläpp. Transport- och logistikpartners väljs inte bara utifrån bästa pris utan även utifrån deras möjlighet att bidra till en hållbar utvecklingen tillsammans med TEKO. Den enskilde medlemmen kan med hjälp av tjänsten redovisa sitt företags minskade utsläpp av CO2 genom sina logistikpartners. Kombinationen av dagens “bästa pris” och arbetet för morgondagens hållbara utveckling summerar erbjudandet från TEKO Logistik.

Läs mer om TEKO Logistik här!

Vill du veta mer om hur du blir medlem?