Sustainable Fibre Toolkit

2014 tog TEKO genom Stiftelsen Svensk Textilforskning initiativet till att ge ut en hållbarhetsguide om textila fibrer. För ändamålet anlitades Annie Gullingsrud (fd. McCourt), fiber- och hållbarhetsexpert knuten till The Cradle to Cradle Products Innovation Institute i USA. Syftet med Sustainable Fibre Toolkit är att tillhandahålla en överblick över olika fibrers miljöpåverkan samt ge förslag på hur man kan ”designa runt”  eller undvika skadlig miljöpåverkan. Sustainable Fibre Toolkit är tänkt som en hjälp och inspiration för tillverkare, inköpare, handlare, designers och producenter att kunna göra så bra val som möjligt vad gäller miljö och sociala aspekter.

Ny version och nytt innehåll våren 2018

Under våren 2018 har TEKO uppdaterat boken med bland annat ett nytt kapitel Textiles for circularity med fokus på återvinning, återanvändning och nytänkande inom hela den textila värdekedjan. Den uppdaterade versionen innehåller även information om textilindustrins miljömässiga effekter i ett livscykelperspektiv – detta tack vare flera forskare som bidraget med deras ovärderliga kunskap och erfarenheter.

Alla medlemsföretag i TEKO får 1 fysiskt exemplar av boken kostnadsfritt. Hela boken kan laddas ner av inloggade medlemmar i underfliken till vänster.

Pris:
För TEKO-medlemmar och utbildningsorganisationer: 250 kr (ex moms och frakt)
Övriga: 475:- (ex moms)

Vid beställning av fler än 5 exemplar, kontakta [email protected] för eventuellt rabatterat pris.

Beställ boken
Skicka ett mejl till [email protected] med ditt namn/ditt företags namn, adressuppgifter samt antal exemplar. Faktura skickas senare separat.