Anteckningar från TEKO Miljögruppens möte 2021-10-06