TEKO & samverkansgruppens svar på SPI ImpacT Assessment (20201116)