Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Avfall som resurs (2021-11-25)