E-teamstipendium - magisterutbildning för textilingenjörer

E-TEAM (European Masters degree in Advanced Textile Engineering) är en meriterande och krävande magisterutbildning inom teko med internationellt kvalificerade föreläsare. Utbildningen ger internationella kontakter och kunskaper vilket är betydelsefullt för studenternas fortsatta karriär. TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag delar årligen ut två stipendier om vardera 50 000 kronor per år under max två år till svenska studenter som studerar textilingenjörsprogrammet.

Ett 20-tal europeiska universitet inom organisationen AUTEX genomför en magisterutbildning för textilingenjörer. Utbildningen är tvåårig och startar i september varje år. Läs mer om AUTEX här.

Samtliga deltagande universitet har undertecknat avtal om att godkänna E-TEAM-utbildningen som sin mastersutbildning. Svenska E-TEAM-studenter antas till Masterutbildning i textilteknik, 120 hp och kan ansöka hos Högskolan i Borås om svensk masterexamen efter genomförd utbildning. Dessutom erhåller studenten ett intyg (certificate) från AUTEX.

Den student som söker stipendium ska sända ett ansökningsbrev till TEKO där de anger varför de söker stipendiet och vad de har för förväntningar på sina studier tillsammans med ett antagningsbesked från den aktuella skolan. Kontakta info@teko.se för mer information om hur du ansöker till E-TEAM stipendiet.

Kontakta utbildningsadministrationen vid Textilhögskolan i Borås för information om vilka universitet utbildningen är förlagd till för aktuell ansökningsperiod.