Beviljade projekt

2016

Smart Textiles (grundstöd)

Smältspinningutrustning (Swerea)

Undersökning förekomst av antimon i vatten (ex-jobb, samordnare TEKO:s beredningsgrupp)

Uppdatering samt nytryck av Sustainable Fibre Toolkit

 

2015

Färgmaskiner (Textilhögskolan)

Inkjet (Textilhögskolan)

Tillägg till 3D Body scanner (Textilhögskolan)

Maskinpark och ny teknik (Tillskärarakademin)

Supercritical CO2 Lab Dyeing System (Textilhögskolan)

Wet-to-dry (Textilhögskolan)

 

2014

Sorting Technology (SP)

Trash2Cash (SP)

3D Body scanner (Textilhögskolan)

Functionwear (Textilhögskolan m.fl.)

Digital modular printing system (Textilhögskolan)

 

2013

Teko Medialab: 3D-printer och laser (Textilhögskolan)

Sustainable Fibre Toolkit
Läs mer och beställ!

 

Utöver de beviljade projekten ovan delas årligen stipendier ut av TEKO genom SST: E-team för avancerade studier utomlands samt inom modedesign och textildesign till avgångselever vid Beckmans och Textilhögskolan. Dessa delas ut i samarbete med Swedish Fashion Council.