Beviljade projekt

 

2018

Dedicated Institute – ”From air” (Omprövning)

Science Park Borås – ”Utrustning för forskning inom cirkulär ekonomi och industri”

Textilhögskolan – ”Instrument för resurseffektiv färgning av textilier”

 

2017

Dedicated Institutes – ”From air”

Swerea – Utrustning för ”Testbädd återvinning”

Smart Textiles (Omprövning av beviljat besked 2016)

 

2016

Smart Textiles (grundstöd)

Swerea -Smältspinningutrustning

TEKO´s Beredningsgrupp agerar samordnare – Undersökning förekomst av antimon i vatten (ex-jobb)

TEKO – Uppdatering samt nytryck av boken ”Sustainable Fibre Toolkit”

 

2015

Textilhögskolan – Färgmaskiner

Textilhögskolan -Inkjet

Textilhögskolan – Tillägg till 3D Body scanner

Tillskärarakademin – Maskinpark och ny teknik

Textilhögskolan Supercritical CO2 Lab Dyeing System

Textilhögskolan – Wet-to-dry

 

2014

Science Park Borås- Sorting Technology

Science Park Borås – Trash2Cash

Textilhögskolan – 3D Body scanner

Textilhögskolan mfl. – Functionwear

Textilhögskolan – Digital modular printing system

 

2013

Textilhögskolan – Teko Medialab: 3D-printer och laser

Sustainable Fibre Toolkit
Läs mer och beställ!

 

Utöver de beviljade projekten ovan delas årligen stipendier ut av TEKO genom SST: E-team för avancerade studier utomlands samt inom modedesign och textildesign till avgångselever vid Beckmans och Textilhögskolan. Dessa delas ut i samarbete med Swedish Fashion Council.