Beviljade projekt

 

2020

Högskolan i Borås och Textilhögskolan – ”Mätutrustning för digitalisering av tygets mekaniska egenskaper, “SiroFAS”

Science Park Borås, DO-tank – ”Finansiering för en innovationstekniker I Maskinparken”

2019

Innovatum AB/Wargön Innovations – ”Utrustning för automatisk fiber- och färgdetektion i textil”-

Högskolan i Borås/Textilhögskolan & Science Park Borås – ”Komplettering av forsknings- och innovationsmiljön vid Textilhögskolan och Science Park med en Coloreel brodyrtrådsinfärgningsutrustning”

2018

Dedicated Institute – ”From air” (Omprövning)

Science Park Borås – ”Utrustning för forskning inom cirkulär ekonomi och industri”

Textilhögskolan – ”Instrument för resurseffektiv färgning av textilier”

2017

Dedicated Institutes – ”From air”

Swerea – Utrustning för ”Testbädd återvinning”

Smart Textiles (Omprövning av beviljat besked 2016)

2016

Smart Textiles (grundstöd)

Swerea -Smältspinningutrustning

TEKO:s Beredningsgrupp agerar samordnare – Undersökning förekomst av antimon i vatten (ex-jobb)

TEKO – Uppdatering samt nytryck av boken ”Sustainable Fibre Toolkit”

2015

Textilhögskolan – Färgmaskiner

Textilhögskolan -Inkjet

Textilhögskolan – Tillägg till 3D Body scanner

Tillskärarakademin – Maskinpark och ny teknik

Textilhögskolan Supercritical CO2 Lab Dyeing System

Textilhögskolan – Wet-to-dry

2014

Science Park Borås- Sorting Technology

Science Park Borås – Trash2Cash

Textilhögskolan – 3D Body scanner

Textilhögskolan mfl. – Functionwear

Textilhögskolan – Digital modular printing system

2013

Textilhögskolan – Teko Medialab: 3D-printer och laser

Sustainable Fibre Toolkit

Utöver de beviljade projekten ovan delas årligen stipendier ut av TEKO till avgångsstudenter inom inom modedesign och textildesign vid Beckmans och Textilhögskolan i Borås. Dessa delas ut i samarbete med Swedish Fashion Council.