Smart textiles

Hos innovationssatsningen Smart Textiles som grundades 2006, möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar. Som en del av Högskolan i Borås erbjuder Smart textiles ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Det textila området omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till avancerade blodkärl. Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Smart Textiles fungerar idag som länken när det gäller att skapa innovativa lösningar mellan den omfattande textila kunskap som finns i näringslivet i Västra Götaland och den forskning och utbildning som bedrivs på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Verksamheten är en nationell, men också en allt mer internationell, angelägenhet, där Smart Textiles är drivande i Sverige när det kommer till utvecklingen av smarta textilier.

Smart Textiles erbjuder en unik forskningsmiljö inom allt från fiberteknik till design, samt tillgång till Textilhögskolans hela maskinpark och kunniga tekniker. Sedan hösten 2013 sitter Smart Textiles mitt i Sveriges textila centrum: klustret Textile Fashion Center inom Högskolan i Borås campus. Där finns även det egna Textile Showroom, där nya material visas. Showroomet fungerar även som en mötesplats för både näringsliv och akademi. Smart Textiles vision innebär bland annat att Sverige ska etablera en världsledande position när det gäller att se hållbar utveckling som en integrerad del i all utveckling och produktion av textilier. TEKO, Sveriges textil- och modeföretag är en av Smart Textiles partners.

Läs mer om Smart Textiles här!

Läs mer: H.M. Drottning Silvia bar en unik scarf från Smart Textiles under statsbesök i Berlin

Drottningens unika scarf  är gjord av återvunnen bomull och svensk skog.

Drottningens unika scarf är gjord av återvunnen bomull och svensk skog.

Foto överst på sidan: Smart Textiles. Fotot föreställer Rhytm Excercise av Barbara Jansen