Trash2Cash

Trash2Cash är ett forskningsprojekt med uppgiften att använda pappers- och textilavfall för att generera nya textilfiber. Projektet involverar forskare, designers, leverantörer och tillverkare från hela Europa. Projektet samlar 18 partners från tio länder. Alla arbetar tillsammans med samma utmaning: att redan i designstadiet av en produkt ta hänsyn till hur den ska återvinnas utifrån dagens avfallsströmmar.

Designers har en viktig roll att spela i Trash2Cash eftersom de måste säkerställa ”kvalitet, prestanda och utseende” av slutprodukterna för att tillfredsställa konsumenternas behov. I det långa loppet, har nämnda projekt även visioner om att skapa nya marknadsutrymmen för återvunna textilier som förvandlas till varor av hög kvalitet.

Trash2Cash är en del av EU:s program Horisont 2020, och kommer att löpa från 2015 till 2018. Den totala budgeten är 8,9 miljoner euro, varav EU står för 7,9 miljoner euro. Projektet koordineras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mer information om projektet finns här

Följ Trash2Cash i social medier

Instagram

Facebook

Twitter

Pressreleaser: Nedan finns ett antal pressreleaser som visar på resultaten i projektet (sept-okt 2018).