Sociala avgifter 2023

Avgifter: Avtal och lagstiftning 2023 Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2023 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.