210618 TEKO-SI Överenskommelse om korttidsarbete med statligt stöd