Tillfälliga ändringar i villkoren vid graviditetspenning på grund av covid-19

Svenskt Näringsliv och LO och PTK har träffat överenskommelse om ändringar i villkoren för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller försäkringsfall som inträffar från och med den 1 mars 2021 till och med den 30 september 2021. Den tidsbegränsade överenskommelsen har träffats mot bakgrund av den extraordinära situationen med pågående smittspridning av covid-19 och Socialstyrelsens bedömning att kvinnor som får covid-19-infektion...