Tillfälliga regler med anledning av Covid-19

Ytterligare förlängningar av vissa tillfälliga regler i socialförsäkringen med anledning av Covid-19 har beslutats av Riksdagen och Försäkringskassan. Regeringen har den 7 december aviserat att vissa tillfälliga regler återinförs, bland annat gällande krav på läkarintyg för att få smittbärarpenning. Prövningen av rätten till sjukpenning vid dag 180 i ett sjukfall Som huvudregel ska bedömningen av rätten till sjukpenning efter dag 180 i sjukfallet ske mot normalt...