Tillfälliga regler med anledning av Covid-19

Ytterligare förlängningar av vissa tillfälliga regler i socialförsäkringen med anledning av Covid-19 har beslutats av Riksdagen och Försäkringskassan. Prövningen av rätten till sjukpenning vid dag 180 i ett sjukfall Som huvudregel ska bedömningen av rätten till sjukpenning efter dag 180 i sjukfallet ske mot normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden. Denna bedömning kan dock skjutas upp om planerad vård eller rehabilitering försenas på grund av effekter avArray