Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19

Regeringen har, med anledning av coronapandemin, meddelat särskilda regler som för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 eller som har barn eller andra närstående som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Reglerna trädde ursprungligen i kraft den 1 juli 2020 och har kommit att successivt förlängas eller återinföras. Nedan följer en beskrivning av de regler som för närvarande gäller och hur de bör hanteras.

1. Förebyggande tillfällig...