Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19

Regeringen har meddelat särskilda föreskrifter gällande nya regler som gäller för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 eller som har barn eller andra närstående som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2020 och nedan följer en beskrivning av de nya reglerna och hur de bör hanteras.

1. En förebyggande tillfällig föräldrapenning införs tillfälligt

Regeringen har beslutat om att tillfälligt införa enArray