Personer som bor med smittad av Covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 1 oktober 2020 meddelat nya rekommendationer för personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19. Rekommendationerna innebär att även dessa personer ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och som regel omfattas av förhållningsregler. Nedan följer en beskrivning av hur de nya rekommendationerna bör hanteras i fråga om smittbärarpenning, rätt till ledighet, frånvaroavdrag och semesterförmåner. I de fall frågor...