Om skolor och förskolor stänger stänger på grund av coronaviruset

I de länder i vilka mer omfattande spridning av coronaviruset har förekommit har skolar, förskolor och liknande institutioner hållits stängda under mer eller mindre lång tid. Även i Sverige har en del skolor stängts och det kan förutses att detta kommer att ske i större utsträckning framöver. Nedan följer en redogörelse för hur medlemsföretagen kan agera för att hantera situationen att arbetstagare har barn vars skolor eller förskolor håller stängt. NoteraArray