Om skolor och förskolor stänger stänger på grund av coronaviruset

I Sverige har en del skolor behövt hålla stängt i olika utsträckning under pandemin. Till viss del har detta möjliggjorts med anledning av att covid-19 har klassats som en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har lämnat ett förslag på att covid-19 ska sluta att klassas som en samhällsfarlig sjukdom per 1 april 2022. Därför kommer antagligen stängningar av skolor ske i mindre utsträckning framöver. Nedan följer en redogörelse för hur medlemsföretagen kan agera för att...