210528 Protokoll, förlängning av avtal om korttidsarbete TEKO-Unionen