210527 Protokoll, förlängning av av avtal om korttidsarbete TEKO-SI