Arbetsmiljö

TEKO får frågor om arbetsmiljö med anledning av coronaviruset. Nedan redovisas kort några av frågeställningarna.

1. Arbetsmiljö

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren bedöma riskerna för ohälsa i sin verksamhet. I detta ingår att bedöma riskerna för smitta vid exempelvis ett infektionsutbrott. Utifrån en riskbedömning ska åtgärder vidtas och riktlinjer tas fram för att...