Mall för anställningsavtal för högre chefstjänstemän