Informations- och förhandlingsskyldighet vid uppsägning pga arbetsbrist 150120