1.3.13 Varsel underrättelse till länsarbetsnämnden 140603