Omreglering och avveckling av anställningsförmåner