Kompetensutveckling

Tekoföretag behöver medarbetare med aktuell kunskap och kompetens av hög kvalité för att kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. För både tjänstemanna- och arbetarsidan gäller Avtal om kompetensutveckling i företagen. Avtalet poängterar att företaget har ett grundläggande ansvar för att dess behov av kompetens hos de anställda fortlöpande tillgodoses och att den anställde har ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens i enlighet med de krav som företagetsArray