Gemensam kommentar till §3 (visstidsanställning – tjänstemän)