Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Det finns många faktorer som kan påverka de belastningsergonomiska förhållandena, till exempel utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg och hur arbetet organiseras. Området belastningsergonomi regleras framför allt av föreskrifterna om belastningsergonomi (AFS 2012:2).

Teknikföretagen har tillsammans med IF Metall, Prevent och Swerea IVF tagit fram en vägledning med fokus på det förebyggande belastningsergonomiska arbetet. Vägledningen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga, risker ska identifieras, bedömas och åtgärdas. Vägledningen ger tips på frågor som kan behöva ställas, faktorer som kan behöva bedömas samt vilka åtgärder som kan behöva genomföras. För tryckexemplar, mejla malin.nilsson@teknikforetagen.se