Arbetsmiljö

Medarbetare som trivs och mår bra på säkra, sunda och stimulerande arbetsplatser är av strategisk betydelse för tekoföretag. Ett fungerande arbetsmiljöarbete är grundläggande för att främja god hälsa och förhindra orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Som arbetsgivare är du alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräckliga instruktioner och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska även vara medveten om eventuella risker och också hur man kan undvika riskerna.

Våra arbetsmiljöexperter bistår medlemsföretag med rådgivning, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och våra arbetsmiljöjurister åtar sig uppdrag som offentliga försvarare vid arbetsmiljöbrott. Vi hjälper till med myndighetskontakter, att besvara inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden mm.