Arbetsgivaren har som regel fri anställningsrätt och kan göra sitt eget urval bland de arbetssökande. Arbetsgivare ska dock självklart inte diskriminera och måste i förekommande fall beakta om någon tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning i bolaget. Överenskommelse om anställning träffas mellan arbetsgivaren och den arbetssökande.

Anställning sker på Tekoavtalet IF Metalls eller Tekoavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarnas villkor. Anställning kan gälla tills vidare eller för en begränsad tid och huvudregeln är att en anställning löper tills vidare. Den som påstår att en anställning är tidsbegränsad får vara beredd att visa detta.

I menyn till vänster finns information om vad du som arbetsgivare ska tänka på vid en anställning, under anställningen och vid anställningens upphörande. Du kan också ladda ner blanketten anställningsbevis/anställningsavtal under fliken Blanketter.