Ett forum för arbetsgivarfrågor

Arbetsgivargruppen Region Väst är ett forum för arbetsgivarfrågor för medlemsföretag inom TEKO. Samarbetsgruppen är etablerad och består av tongivande företag från Borås, Mark och Halmstad. Gruppen träffas vid tre tillfällen per år för att diskutera arbetsgivarfrågor så som exempelvis löner, anställnings- och arbetsvillkor.

För mer information eller för att delta i gruppen kontakta Måns Hensjö, Rådgivare TEKO Region väst, 031 62 94 47 eller e-post.