Skogsindustrierna välkomnar forskningssatsningen Impact Innovation