Anne Ludvigson utnämns till hedersdoktor vid Högskolan i Borås