Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Välkommen till Vattenstämman 2018

Välkommen till Vattenstämman 2018

Vad är Vattenstämman?
Vattenstämman är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerar-Sverige. Det är även en politisk arena för samtal om vatten i syfte att skapa hållbara vattentjänster.
Målgrupp: Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.

 

Program och hålltider under Vattenstämman 2018
Tisdag 22 maj

08.00-10.00  Registrering, kaffe och fralla
10.00-17.30  Programpunkter
19.00  Middagsbankett

 

Onsdag 23 maj

09.00-15.00  Programpunkter

 

Vatten – en Valfråga 2018

Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet har fyra seminariespår, med olika inriktningar, som är öppna för alla:
1. Politisk – för förtroendevalda beslutsfattare
2. Tjänsteman – för vattenexperter i VA-organisationer, handläggare på myndigheter, konsulter, forskare med flera.
3. Kommunikation – för dig som är intresserad av kommunikationsfrågor inom VA
4. Branschföretag – seminarier arrangerade av Svenskt Vattens företagsabonnenter

Vid generella frågor om Vattenstämman och om programmet
Vänligen kontakta Kristina Melander på Svenskt Vatten