Välkommen till Vattenstämman 2018

Välkommen till Vattenstämman 2018

Vad är Vattenstämman?
Vattenstämman är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerar-Sverige. Det är även en politisk arena för samtal om vatten i syfte att skapa hållbara vattentjänster.
Målgrupp: Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.

 

Program och hålltider under Vattenstämman 2018
Tisdag 22 maj

08.00-10.00  Registrering, kaffe och fralla
10.00-17.30  Programpunkter
19.00  Middagsbankett

 

Onsdag 23 maj

09.00-15.00  Programpunkter

 

Vatten – en Valfråga 2018

Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet har fyra seminariespår, med olika inriktningar, som är öppna för alla:
1. Politisk – för förtroendevalda beslutsfattare
2. Tjänsteman – för vattenexperter i VA-organisationer, handläggare på myndigheter, konsulter, forskare med flera.
3. Kommunikation – för dig som är intresserad av kommunikationsfrågor inom VA
4. Branschföretag – seminarier arrangerade av Svenskt Vattens företagsabonnenter

Vid generella frågor om Vattenstämman och om programmet
Vänligen kontakta Kristina Melander på Svenskt Vatten