Utbildning: Arbetsrätt och kollektivavtal 25-26 nov

Utbildning: Arbetsrätt och kollektivavtal 25-26 nov

TEKO anordnar en utbildning i Arbetsrätt och kollektivavtal för TEKO:s medlemsföretag.
För att minska risken för spridning av coronaviruset covid-19, erbjuds kursen i digital form.

Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna anpassa bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen ger en översiktlig och bred kunskap om såväl TEKOs centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel
Vad ska jag tänka på när jag anställer? När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket? Hur ska jag hantera misskötsamhet? Kan jag beordra övertid och skiftarbete? När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar.

Omfattning
Kursen genomförs digitalt via Microsoft Teams. Kursdokumentation ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter, checklistor mailas ut till kursdeltagarna före kursstart. Kurslärarens presentationsmaterial och kursintyg mailas ut efter kursen.

Övrigt
Kursen kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams och förutsätter att deltagarna har en arbetsstation med möjlighet att kommunicera digitalt via både bild och ljud då vi strävar efter en hög grad av interaktion mellan kursledarna och kursdeltagarna. Närmare anvisning kring kurskommunikation samt länk för att ansluta till utbildningen kommer att skickas ut innan kursstart.

Kurstider:
25 nov: Dag 1 – 08.30-12.00
26 nov: Dag 2 – 08.30-12.00

Pris: 1900 exkl moms.

Anmälan: mejla din anmälan till Helena Utter senast den 24 november.

Datum

25 november 2020

Plats
Läs mer
Kontaktperson

Helena Utter

Tel. +46 31 62 94 42

E-mail: h[email protected]

25
nov
Utbildning: Arbetsrätt och kollektivavtal 25-26 nov
Ons 25 nov, kl. 08:30–12:00
Download to your calendar