Textildialogen nr 2

Textildialogen nr 2

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra digitala Textildialogmötet 2021 på temat: Textil – Pågående EU Initiativ.

I Cirkulär ekonomi – Handlingsplanen för omställning av Sverige ger regeringen Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett särskilt utpekat ansvar att under 2021 tillsammans anordna dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

Den 5 maj bjöd Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen in till årets första textildialog på temat Textil – Farliga kemiska ämnen i en cirkulär ekonomi. Den uppföljande enkäten avslöjade ett starkt intresse av att få veta mer om vad som är på gång inom den europeiska textila arenan. Därför bjuder vi nu in till årets andra dialogmöte på temat Textil – Pågående EU Initiativ.

Anmälan och mer information

Datum

22 september 2021

22
sep
Textildialogen nr 2
Ons 22 sep, kl. 09:00–11:30
Download to your calendar