Kemikalier i textil: Uppdatera dig på vad som är på gång!

Kemikalier i textil: Uppdatera dig på vad som är på gång!

TEKO bjuder in till en ”Kemikaliedag” den 15 mars i Borås

Den 15 mars från klockan 09.30 bjuder TEKO in till en fullspäckad dag med fokus på kemikallier i textilier, och platsen är Textile Fashion Center i Borås. Vi får möta Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, den Internationella kemikaliesekretariatet ChemSec och IKEA.

 

Program:

09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås

10.00 – 10.20 Välkommen, Cecilia Tall och Weronika Rehnby, TEKO

10.20 – 10.35 Naturvårdsverket presenterar och visar sin film ”Examples of a cleaner textile production”

10.35 – 11.15 Hållbar hantering av textilier, Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket

11.15 – 12.00 Aktuellt på KemI om farliga kemikalier i textil, Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen

12.00 – 13.00 Mingellunch utanför lokalen

13.00 – 13.30 Hållbar upphandling- kemikaliekrav i upphandling med fokus på textilier, Anna Christiansson, Upphandingsmyndigheten

13.30 – 14.15 ChemSecs Textile Guide och samarbete i textilsektorn – en introduktion, Jerker Ligthart, ChemSec

14.15 – 14.45 Fika

14.45 – 15.25 Catherine Larsson från IKEA berättar hur de arbetar med kemikaliefrågorna (på engelska)

15.25 – 15.30 Avslutning, Weronika Rehnby, TEKO

 

 

Detaljerat program:

10.35: Hållbar hantering av textilier, Naturvårdsverket

Yvonne Augustsson: Handläggare på Naturvårdsverket (NVV). Arbetar med avfall och kretslopp och bland annat sakkunnig på textil.

Vi får ta del av:

 • NVV:s regeringsuppdrag, tidplan, samråd och förslag
 • Underlagsrapporter med fokus på kemikalier:
  • Textilåtervinning – tekniska möjligheter och utmaningar
  • Plockanalyser i restavfallet
  • Rekommendationer för utsortering av textilier med farliga ämnen
 • Kort om ett annat pågående regeringsuppdrag där textilier nämns – Giftfria och resurseffektiva kretslopp
 • Översikt av de nordiska projekten inklusive Nordisk Handlingsplan för hållbart mode och hållbara textilier.

 

11.15: Aktuellt på KemI om farliga kemikalier i textil, Kemikalieinspektionen

Emma Westerholm från Kemikalieinspektionen talar om:

 • Regeringsuppdragen 2014 och 2015
 • Biocider i textil
 • EU:s offentliga samråd om förbud mot CMR-ämnen i textil
 • Reflektioner från höstens tillsynsprojekt av kläder och skor

 

13.00: Hållbar upphandling- kemikaliekrav i upphandling med fokus på textilier, Upphandlingsmyndigheten

Anna Christiansson är projektledare på Upphandlingsmyndigheten. Det är en helt nybildad myndighet som ska ge stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. I Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas finns färdigformulerade hållbarhetskrav att använda i offentlig upphandling. Dessa är frivilliga att använda och kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Kemikaliekrav vid offentlig upphandling är utöver lagstiftning ett viktigt styrmedel för att minska kemiska hälso- och miljörisker i vardagen.  Anna har doktorsexamen i Miljökemi. Hon jobbade tidigare på Miljöstyrningsrådet.

 

13.30: ChemSecs Textile Guide och samarbete i textilsektorn – en introduktion, ChemSec

ChemSec kommer att berätta om sin Textile Guide som erbjuder hjälp och inspiration för mindre företag i hela den textila leverantörskedjan att fasa ut oönskade kemikalier i produkter och processer. De kommer även att berätta om hur de arbetar tillsammans med företag för att uppnå en giftfri miljö och ge en kort översikt över andra verktyg de utvecklat för att stödja företag i sitt kemikaliearbete.
Jerker Ligthart tog examen från Chalmers civilingenjörsutbildning inom kemiteknik med inriktning på miljöfrågor 2003. Han arbetar idag som Senior chemicals advisor på ChemSec efter några års erfarenhet från labb och inspektionsverksamheten på SGS i Göteborg. Under sin tid på ChemSec har han varit ansvarig för framtagandet av SIN-listan, att skapa den och utveckla den till ett trovärdigt och vetenskapligt robust verktyg för att identifiera SVHC ämnen. Han har även deltagit som observatör i ECHAs Member State Committee. I dagsläget ligger dock fokus helt på utvecklandet av Textile Guide för att bäst anpassa den till textilföretagens behov, hela vägen från fiber till färdiga plagg.

14.45 Företagspresentation av IKEA

Catherine Larsson från IKEA berättar hur de arbetar med kemikaliefrågorna – mer information kommer!

 

 

Praktisk information:

Anmälan: Maria Lindström, [email protected] (08-762 66 63), sista anmälningsdag 29 februari. Ange antal deltagare, namn och eventuella allergier samt faktureringsadress för icke-medlemmar.

Plats: Vestindien, plan 2, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Pris: 500 kr. för icke-medlemmar. Medlemmar i TEKO går gratis, vi tar dock ut en no-show-avgift på 500 kr.

Har du anmält dig men får förhinder meddela Maria Lindström. Vill du överlåta din plats till en kollega går det givetvis bra.

 

Välkomna!

Datum

15 mars 2016

Plats
Vestindien, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 i Borås
Läs mer
Kontaktperson

Innehåll: Weronika Rehnby - Praktiska frågor och anmälan: Maria Lindström

Tel. 08-762 66 65 (Weronika) alt. 08-762 66 63 (Maria)

E-mail: [email protected]; [email protected]