RE:Source-dagen 2019

RE:Source-dagen 2019

Kom och ta chansen att påverka kommande utlysningar inom RE:Source, inspireras av spännande föreläsare och hitta nya kontakter och idéer på RE:Source-dagen 2019!
Missa inte att bocka i vilken workshop du vill delta i vid anmälan.

Anmäl dig här

Program för dagen (uppdateras kontinuerligt):

  9.30 Registrering, kaffe och smörgås
10.00 Välkommen till RE:Source-dagen
Ordförande Elinor Kruse samt innovationsledare Johan Felix.
10.10 Delegationen för cirkulär ekonomi – nu är arbetet igång!
Weine Wiqvist
10.25 Så påverkar AI hållbart materialnyttjande,
Bengt Eliasson, Add a coach och Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik
10.45 Cirkulärt samarbete i Norden
Josefina Sallén, RISE & Elin Bergman, WWF
11.05 Bensträckare
11.15 Vad gör RE:Source 2020?
Tf programchef Roger Nordman och innovationsledare Johan Felix.
11.40-14.00 Workshoppar inkl lunch

  1. Det bästa avfallet är det som inte uppstår
    Anette Svingstedt, Lunds Universitet & Filip Sandkvist, IVL
  2. Hur undviker vi farliga ämnen i våra produkter
    Nicklas Gustavsson, Ramböll
  3. Nya affärer inom hållbart materialnyttjande/cirkulär ekonomi, Anna Aspgren & Jan Nylander, RE:Source
  4. Vill du samverka internationellt?
    Pernilla Holgersson, Anthesis & Peter Skagerlind, pSk Earth adaption
14.00 Fika och knyt kontakter!
14.30 Inspirationsföreläsning av Stina Klingvall, Material economics
15.00-15.30 Avrundning och frågestund

 

RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram verksamt inom innovationsområdet
hållbart materialnyttjande. Programmets medlemmar representerar i huvudsak tre
aktörsgrupper: näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Finansierande myndigheter är
Energimyndigheten, VINNOVA och Formas.

Datum

21 November 2019

Plats
TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm
Läs mer