Presentatation och visning av DOTANK Center – en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster.

Presentatation och visning av DOTANK Center – en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster.

Den 10 Dec kl 14.00 -14.45 bjuder TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag in till ett digitalt seminarium!

I detta digitala seminarium presenteras DOTANK Center av Erik Valvring, Innovationsledare och Mathias Bräck, Innovationstekniker, vi får dessutom följa med in i Maskinparken.

I DOTANK Center sker konkreta workshops, idéutbyten och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Det innefattar att utveckla din affärsmodell, titta på best practice, analysera värdekedjor, etablera nya samarbetspartners och provocera dig till nytänkande. Med plattformen Do-tank strävar Science Park Borås efter att vara en möjliggörare mot cirkulär ekonomi och träffar gärna företag som ser framtiden och nya affärer i denna nödvändiga omställning.

Anmäl er här!

DOTANK Center är en del av Science Park Borås Innovationsmiljö och är också den fysiska miljön för CircularHub.
De finansiärer som gjort DOTANK Center möjligt är bl.a.
Västra Götalandsregionen
Tillväxtverket
Borås kommun
Sjuhärads Kommunalförbund
Högskolan i Borås
TEKO
Drivhuset
Marketplace Borås