Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Möte Arbetsgivargrupp TEKO

Möte Arbetsgivargrupp TEKO

Genom regionkontoren erbjuds TEKO-medlemmarna att samverka i lokala samarbetsgrupper. Alla medlemsföretag är välkomna att delta.

Tyngdpunkten för arbetsgivargrupperna ligger inom arbetsgivarområdet. För branschspecifika frågor, till exempel handelspolitik och miljö, ansvarar istället experter på huvudkontoret i Stockholm eller i Borås. Regionkontoren erbjuder medlemsföretagen;

  • individuellt stöd vid tolkning av lagar och avtal samt övriga regler på arbetsmarknaden
  • individuell rådgivning och förhandlingsstöd i förhållandet till de fackliga organisationerna
  • information om regionens löneläge och löneutveckling
  • utbildning av medarbetare i förhandlingsteknik, arbetsrätt med mera
  • stöd i den regionala opinionsbildningen
  • lokal samverkan

 

Datum

08 June 2017

Plats
Tranemo Textil
Läs mer
Kontaktperson

Anna Häller eller Helena Utter

Tel. Anna Häller 031-62 94 49, Helena Utter 031-62 94 42

E-mail: anna.haller@teknikforetagen.se, helena.utter@teknikforetagen.se