Kurs: Företagets arbetsmiljöarbete 2: Stockholm

Kurs: Företagets arbetsmiljöarbete 2: Stockholm

Beskrivning
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas finns i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Utifrån dessa formar arbetsgivaren sitt arbetsmiljöarbete med målsättningen att det ska bli en naturlig del av verksamheten och leda till en bra arbetsmiljö.

I denna fördjupningskurs får deltagarna en ingående genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetets olika uppgifter, som är grunden för allt arbetsmiljöarbete.

Ur kursinnehållet
– Samverkan i arbetsmiljöarbetet
– Riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete
– Organisatorisk och social arbetsmiljö
– Olyckor och tillbud – utredningar
– Säkerhetskultur
– Policy, rutiner och instruktioner
– Uppgiftsfördelning och samordningsansvar

Målgrupp
Chefer och arbetsledare med ansvar för arabetsmiljöuppgifter, huvudskyddsombud/-arbetsmiljöombud, skyddsombud/arbetsmiljöombud samt andra med uppgifter kopplade till arbetsmiljöarbetet till exempel kvalitets- och miljöansvariga samt HR-personal.

Mål
Efter kursen ska deltagarna vara bättre rustade att driva arbetsmiljöfrågorna. Deltagarna ska ha fått fördjupade kunskaper om de uppgifter som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt kännedom om möjliga redskap att utföra dessa.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundkursen Företagets arbetsmiljöarbete 1.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar, den 1-2 oktober.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Deltagarna kommer få tillgång till digitalt fördjupningsmaterial, mallar och verktyg.

Innehåll
Kursen börjar kl. 10.00 dag 1 och slutar kl. 15.30 dag 2.

Pris: 8300:- Medlemspris: 5200:-
Priserna är exklusive moms.

Anmäl dig här

Datum

01 oktober 2019

Plats
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Kylberg

E-mail: [email protected]