Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Fredagsfrukost – Återvinning ur ett textilperspektiv

Fredagsfrukost – Återvinning ur ett textilperspektiv

Mistra Future Fashion och Re:newcell

Varje år slängs ca 8 kg textil per person i soporna! Vi är nog alla överens om att det behövs en förändring. Men hur göra man för att återvinna kläder som är sammansatta av olika material och detaljer?

Hanna de la Motte, forskare på RISE och ansvarig för tema Recycling inom programmet Mistra Future Fashion, berättar denna morgon om hur man jobbar för att lösa de textila återvinningsutmaningarna. Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med ett unikt systemperspektiv på modebranschen. Här tillämpar man nya angreppssätt för att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder.

I Kristinehamn pågår bygget av Re:newcells unika produktionsanläggning för att göra textilmassa av återvunna kläder.

David Schelin, styrelseordförande Re:newcell berättar om hur företaget tar steget från forskning till industriell produktion vid det pågående bygget av anläggningen i Kristinehamn med beräknad kapacitet på 7000 ton/år. Re:newcell presenterar här den första processen i världen som lyckas skapa cirkulära materialflöden i textilindustrin. Insamlad textil sorteras, återvinns kemiskt och blir textilmassa som sedan blir råvara för t.ex. viskostillverkning.

De stora klädföretagen är i stort behov av att kunna visa upp kläder gjorda av återvunnet material och på samma sätt att använd textil kan återvinnas och bli nya kläder.

Seminariet är del i en frukostserie som syftar till att belysa hinder och drivkrafter för utvecklingen av en fossiloberoende samhällsekonomi. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: 17-04-28 kl 7:30 – 9.00 (Frukost 7.30-8.00, Seminarium 8.00-9.00)
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, Göteborg

Välkommen med din anmälan!

Arrangörer: Västsvenska Kemi- och Materialklustret – Samverkan för Västsveriges fossiloberoende
AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Cowi, Gladium, Göteborg Energi, Hogia, Inovyn, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), Lysekils kommun, Neste Jacobs AB, Preem, Perstorp, Renova, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen.

Datum

28 April 2017

Plats
Johanneberg Science Park
Läs mer
Kontaktperson

Eva Hellberg

E-mail: eva.hellberg@johannebergsciencepark.com