Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten.

Arbetsgivaren – företaget – har ansvaret för arbetsmiljön. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera måste arbetsuppgifter fördelas i organisationen till personer som har befogenheter och resurser för uppgifterna. Detta ställer krav på kunskap om bland annat vad arbetsmiljöarbetet innebär, vilka regler som gäller och hur arbetsskador förebyggs.

Centrala begrepp inom arbetsmiljöarbetet är policy,
riskbedömningar, rutiner, handlingsplaner och samverkan. Kursen tar upp och förklarar bland annat dessa begrepp.

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om ett företags arbetsmiljöarbete och känna till vilka regler som finns samt vilket ansvar som följer med uppgiftsfördelningen. Kursen ska ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter/grupparbeten, checklistor, lagtext med mera.

Innehåll
Kursen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.30.
Pris: 4800:- Medlemspris: 3000:-
Priserna är exklusive moms.
Datum

28 September 2017

Plats
Stockholm
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Nyström

E-mail: jeanette.nystrom@teknikforetagen.se