EU:s cirkulära ekonomi och gränssnittet till kemikaliestrategin – Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

EU:s cirkulära ekonomi och gränssnittet till kemikaliestrategin – Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium den 16 april!

Program

09:00–09:10 Introduktion till seminariet
Erik Westin, Naturvårdsverket och Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv

09:10 – 09.50 EU kommissionens arbete, cirkulär ekonomi och kemikalier
Circular Economy Action Plan och koppling till kemikaliestrategin. Cirkulära affärsmodeller och arbetet med produktinformation till konsument och i värdekedjan. Eva Dalenstam, EU Kommissionen.

Chemical strategy for sustainability och kopplingar till Circular Economy Action Plan. Särskilt fokus på Substances of concern och Essential use.
Urban Boije af Gennäs, Kemikalieinspektionen

09.50 – 10.00 Paus

10.00 – 10.40 Näringslivets uppmaningar till EU-kommissionen, Regeringskansliet och myndigheterna, angående kemikalier i en cirkulär ekonomi

Presentationer av representanter från följande:

Svenskt Näringsliv – Jenny Svärd, ansvarig Miljöpolicy

Kemiindustrin – NN

Textilbranschen – Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO

Byggbranschen – NN

Plastbranschen – Lena Lundberg, Ansvarig plastvarufrågor IKEM

Metallindustrin – Karin Ahnqvist, HR & Hållbarhetschef Boliden Rönnskär

10.40-10.50 Paus

10.50 – 11.10 Reflektioner kring presentationer och näringslivets uppmaningar
Eva Dalenstam EU-kommissionen, Urban Boije af Gennäs Kemikalieinspektionen, Näringslivsrepresentanter, Erik Westin NV. Leds av Karin Östman Jernkontoret

11.10 – 11.30 Samtal kring hur samverkan mellan näringslivet, Regeringskansliet ochmyndigheter kan bidra till svensk input till EU

Jenny Svärd Svenskt Näringsliv, NN Naturvårdsverket, Mona Blomdin Persson, Kemikalieinspektionen, Elisabeth Lidbaum Regeringskansliet, Tomas Gärdström Regeringskansliet. Leds av Karin Östman, Jernkontoret

Varmt välkommen!

Vi ser fram emot ett givande seminarium och fördjupade kunskaper!

Erik Westin,
Naturvårdsverket Samhällsavdelningen, Avfallsenheten

Jenny Svärd,
Svenskt Näringsliv Ansvarig Miljöpolicies

16
apr
EU:s cirkulära ekonomi och gränssnittet till kemikaliestrategin – Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?
Fre 16 apr, kl. 09:00–11:30
Download to your calendar