Digitalt seminarium om regler kring vårdutrustning

Digitalt seminarium om regler kring vårdutrustning

PPE, MDD, DoC eller CE, vad är det?

Dvs Personal Protective Equipment, Medical Device Directive, Declaration of Conformity och CE. Många kanske redan visste vad bokstäverna står för, men vad innebär de egentligen? Och hur påverkar det mig som tillverkare av utrustning till vården? Och förresten, är jag legal tillverkare eller tillverkare? Och spelar det någon roll vilket?

Det finns många frågor att ställa sig som nykommen (och kanske även som mera erfaren) aktör inom området. Regelverken kring utrustning till vården har ju blivit mycket aktuella på sistone. Under 30 minuter kommer Karin Andresen från KAND Advise AB att guida er genom de grundläggande delarna kring regelverken och hur man kan och ska tillämpa dem för skyddsutrustning. Bland annat kommer följande fråga att besvaras: Ska alla produkter CE-märkas?

Dessutom introduktion till CE märkning generellt, jämförelse mellan PPE och MDD: likheter och skillnader samt tips och råd kring hur man använder regelverken på bästa sätt.

Tid: 20 maj kl 10.00-10.45

Anmälan: skicka ett mejl till i[email protected] med ditt namn, mejladress och vilket företag du representerar senast den 18 maj.

Länk till eventet skickas ut efter anmälningstidens slut. OBS! Seminariet är endast öppet för medlemmar i TEKO.

Välkomna!

Fakta om föreläsaren:

Karin Andresen har en bakgrund från RISE/SP bl a med ansvar för anmält organ (notified body) medicinteknik, revisionsledare för kvalitet, miljö och medicinteknik och som försäljningsansvarig. Karin har även jobbat på medicinteknikföretag som bland annat tillverkar skyddsutrustning till vården.

Datum

20 May 2020

Plats
Teams
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: [email protected]